Solicitudes normalizadas e modelos de certificacións

Modelo solicitude normalizada para a Inscrición, cancelación e modificación dos datos da entidade inscritos no rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (cod. Procedementos BS628A, BS628B e BS628C )(castelán - galego).

Modelo de solicitude normalizada para a autorizacion de creacion/construcion, inicio de actividades, cese de actividades e cambio de titularidade de programas e centros de servizos sociais (cod. Procedementos  BS103D, BS103E, BS103F, BS103K e BS103N ) (castelán - galego).

Libro de reclamacións e modelo de informe sobre as queixas presentadas. Descargar pdf

Modelo de declaración de cumprimento de requisitos para la clasificación da entidade como de inciativa social. Descargar pdf